Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 4 juli 2013.

Voor ons is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Vergelijk je Wijk is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Vastleggen en verwerking van gegevens

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend die persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd. U kunt ook zelf vragen om inzage, wijziging of verwijdering van gegevens, tenzij Vergelijk je Wijk verplicht is deze te bewaren (bijvoorbeeld op grond van Belastingwetgeving). Zie hiervoor de contactgegevens onderaan.

Wij slaan klantgegevens op die voor de afwikkeling van onze dienst noodzakelijk zijn. Deze gegevens worden door u verstrekt en kunnen bestaan uit:

 • Inloggegevens (e-mail adres en wachtwoord)
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • Voorkeuren (favorieten, interesses, stemmen)
 • Instellingen voor de website
 • Demografische gegevens (geslacht, leeftijd)
Let op: u bent niet verplicht deze informatie aan ons te verstrekken. Wanneer u die informatie wel verstrekt kan die worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
 • om uw voorkeuren en instellingen voor deze website te bewaren
 • wanneer u vragen of opmerkingen via deze website wilt versturen
 • wanneer wij uw vragen of opmerkingen willen beantwoorden via e-mail, per post of telefoon
 • het verzamelen van statistieken ter verbetering van onze dienstverlening
 • om u te informeren over belangrijke ontwikkelingen en interessante gebeurtenissen op onze website
Deze informatie wordt opgeslagen op onze servers welke in Nederland gehost worden.

Beveiliging van persoonsgegevens

Wij maken gebruik van strikte veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens. Een voorbeeld hiervan is dat wij gebruikmaken van bewezen veilige inlog-methodes via Google of Facebook, en dat wij in de andere gevallen uw wachtwoord sterk versleuteld opslaan.

Verschaffen wij uw informatie aan derden?

Uw persoonlijk identificeerbare informatie wordt niet verkocht, verhandeld of anderzins overgedragen aan derden. Dit geldt niet voor vertrouwde partijen die ons helpen bij de exploitatie van onze website, het uitvoeren van onze activiteiten of u van dienst te zijn, mits deze partijen garanderen uw informatie vertrouwelijk te behandelen. Wij kunnen uw informatie tevens vrijgeven indien wij dit nodig achten om te voldoen aan de wet, de handhaving van het beleid van onze website, of het beschermen van de rechten, eigendommen of veiligheid van ons of die van anderen. Niet-persoonlijk identificeerbare bezoekersinformatie kan worden verstrekt aan andere partijen voor marketing, reclame, of andere toepassingen.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.

Gebruik van cookies

Wij maken, zoals bijna alle andere websites, bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Daarmee kunnen wij onder andere verschillende opvragingen van pagina’s van de website combineren en het gedrag van gebruikers analyseren. U kunt het gebruik van deze cookies weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken. Klik hier voor ons cookie beleid.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen privacy verklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde richten aan:

info@vergelijkjewijk.nl
Vergelijk je Wijk
Buitengaats 7
1186 MB Amstelveen