Uw maandelijkse hypotheeklasten flink omlaag!

Nieuwsbrief mei 2017


Onverwacht flink lagere maandlasten?

We hopen dat deze nieuwsbrief veel geld voor u waard is! Want veel mensen in de Amstelveense regio kunnen in aanmerking komen voor een flinke rentekorting op hun hypotheek. Zonder dat u het doorheeft en zonder dat uw bank u daar op wijst.


In deze nieuwsbrief leest u, waarom dit vooral in onze regio rond Amstelveen vaak mogelijk is. Heel simpel, en gewoon bij uw huidige bank.


Uw maandelijkse hypotheeklasten zomaar omlaag? Hoe dan?

Als de waarde van uw woning hoger is dan uw hypotheek, dan kan wellicht het rentepercentage van uw hypotheek (flink) omlaag. En dit maken we vaker mee dan u denkt. Vooral de sterk gestegen huizenprijzen zorgen er voor dat veel woningen niet meer “onder water” staan. Of dat er onbewust zelfs een flinke overwaarde is ontstaan!

Uw huidige hypotheekrente bestaat uit een basisrente en opslagen. De hoogte van deze opslagen wordt onder andere bepaald door het risico dat uw bank loopt. Als uw huis veel méér waard is dan de verstrekte lening, dan vervallen deze risico-opslagen. Soms oplopend tot een bijstelling van uw hypotheekrente met maar liefst 0,8%!

En dat kan u maandelijks mogelijk veel geld schelen. Uw bank zal u daar niet uit eigen beweging op wijzen, maar u kunt dit wel zelf eenvoudig in gang zetten.

 

Eerst wat achtergronden

Een flink deel van de vele verhuizingen van de afgelopen jaren is veroorzaakt door de lage hypotheekrente. Vele huizenbezitters die bij hun oude huis nog meer dan 5% hypotheekrente betaalden, konden alleen boetevrij onder die hoge hypotheekrente uitkomen door te verhuizen naar een andere woning. De oude hypotheek werd bij de verkoop afgelost en voor de nieuwe woning betaalden ze bijvoorbeeld maar 2% hypotheekrente.

Een twee keer zo groot huis, maar met lagere maandlasten!


In de praktijk zag je dat dit een behoorlijk prijsopdrijvend effect had. Want bieden boven de vraagprijs voor het nieuwe huis, levert daarna een hypotheek op met een véél lagere hypotheekrente. Zo geredeneerd, ‘verdien’ je dat bedrag boven de vraagprijs zo terug.

Nu steeds meer huizenbezitters die kans gepakt hebben, wordt de groep die dit grote voordeel heeft steeds kleiner. Dit zal zorgen dat de sterkste groei van de woningprijzen zal afvlakken. Een effect waar je overigens nog maar weinig woningmarktdeskundigen over hoort.

Hoe dan ook, de huizenprijzen zijn mede hierdoor de afgelopen tijd flink gestegen. En juist die stijging kan wellicht zorgen voor een flinke besparing op uw maandlasten.

Niet willen verhuizen, maar u wilt toch van die hoge rente af? Het alternatief is een tussentijdse rentebijstelling. En er is inmiddels een simpele en reële mogelijkheid om uw rente fors neerwaarts bij te stellen. Boetevrij. Leest u mee?

Een snel stappenplan naar rentekorting

Door de sterk gestegen huizenprijzen in de regio rond Amsterdam hebben veel huizenbezitters inmiddels een forse overwaarde gekregen. Per hypotheekverstrekker zijn de voorwaarden en mogelijkheden anders, maar vaak krijgt u een gunstiger rentetarief als de hoogte van uw hypotheek onder bijvoorbeeld de 65%, 75% of 85% van uw huidige woningwaarde komt.

Hieronder laten we als voorbeeld een stukje uit de algemene voorwaarden van ABN AMRO zien. Het verschil tussen het hoogste en laagste tarief is 0,85%. Dat lijkt in eerste instantie misschien niet veel, maar betekent in dit voorbeeld maar liefst 25% lagere rentekosten per maand!


Komt u in aanmerking? Doe de overwaarde-check!

  1. Woont u in Amstelveen of één van de buurgemeenten? Stuur mij een email (ejb@brockhoff.nl) met uw adres, telefoonnummer en huidige hoogte van uw hypotheek. Dan doen wij voor u een eerste check of het zin heeft om uw hypotheek bij te stellen. Wij verstrekken uw gegevens aan niemand anders. Deze check is kosteloos voor u. Als service.
  2. Na deze check kunt u eenvoudig in de hypotheekvoorwaarden van uw bank nazien, of u voor een tariefwijziging in aanmerking komt. Bij veel grote banken als ABN AMRO, ING, Rabobank is dit geen probleem. Delta Lloyd of Nationale Nederlanden staan er om bekend dat een aanpassing helaas niet mogelijk is.
  3. Als u in aanmerking komt, dan hebben wij voor u een conceptbrief naar uw bank klaarliggen waarin u verzoekt uw rente aan te passen. De bank laat u vervolgens weten welke gegevens u eventueel moet aanleveren. Soms is een WOZ-aanslag voldoende, soms is een taxatierapport nodig.
  4. Nadat de bank uw gegevens heeft ontvangen en uw aanvraag heeft goedgekeurd, ontvangt u van hen een brief met daarin de nieuwe vastgestelde lagere rente. Deze aanpassing werkt overigens helaas niet met terugwerkende kracht.
  5. Vergeet niet de belastingdienst van de wijziging op de hoogte te stellen. U betaalt minder hypotheekrente, dus uw belastingteruggaaf verandert ook.
  6. Uw nieuwe hypotheekrente gaat in, en u kunt vanaf nu leuke dingen doen van het geld dat u maandelijks bespaart. Gefeliciteerd!

Nog een aantal tips:

Uw WOZ-waarde is niet altijd een goede maatstaf
Uw WOZ-waarde is géén goede maatstaf voor de huidige waarde van uw woning. De waardepeildatum ligt namelijk ver in het verleden, en in de huidige stijgende markt zit u er dan mogelijk al weer vele procenten naast.

Uw WOZ-waarde over 2017 heeft bijvoorbeeld als waardepeildatum 1 januari 2016. Nu, een kleine anderhalf jaar later, is de waarde al weer vele procenten hoger. De hiernaast afgedrukte tabel laat dit duidelijk zien.

Ook automatisch aflossen kan zorgen voor een korting

Bij veel hypotheekvormen wordt er tegenwoordig al automatisch afgelost. Wellicht bent u ook daardoor al ongemerkt onder een rentegrens gedoken?

Is een rentewijziging altijd verstandig?
Bij een aantal hypotheken wordt niet afgelost, maar wordt vermogen opgebouwd tijdens de looptijd van de hypotheek. Hier kan verlaging van de rente voor u juist negatief uitpakken. Als voorbeeld wordt (bank)spaarhypotheken genoemd: hier wordt vermogen opgebouwd door een rentevergoeding op de spaarverzekering of spaarrekening, die is gekoppeld aan de hypotheekrente. Laat dit door uw financieel adviseur in kaart brengen.

Extra aflossen laat uw spaargeld renderen
Misschien is het verschil tussen de woningwaarde en uw hypotheek nog net niet groot genoeg. Dan komt u nog nèt niet voor een rentewijziging in aanmerking.

In dat geval kan het heel gunstig zijn om eenmalig een extra bedrag op uw hypotheek af te lossen. Hierdoor wordt het verschil tussen uw hypotheekhoogte en woningwaarde alsnog groot genoeg.

Bij de meeste hypotheken kunt u boetevrij jaarlijks 10% van de hoofdsom aflossen. Het mes snijdt dan aan twee kanten: u betaalt rente over een lager hypotheekbedrag èn het rentepercentage is ook nog eens lager! Aflossen moet uiteindelijk toch, en op uw spaarrekening brengt uw geld nu nauwelijks iets op. Dan is dit veel slimmer…

Tot slot

We hebben nog weinig in het nieuws over deze besparingstip gelezen.  Maar we hopen dat u er veel aan heeft, en we helpen u graag!

Met een hartelijke groet namens het team van Brockhoff Makelaars,PS:  We schrijven regelmatig een nieuwsbrief over de woningmarkt in de regio rond Amstelveen. Met tips, achtergronden en primeurs. Dit jaar schreven we al over de kansen van starters in Amstelveen, hoe een huis te zoeken als dat in Amstelveen niet meer lukt en we gaven een terugblik op de woningmarkt van 2016. Wilt u deze nieuwsbrieven alsnog lezen, of ontvangt u onze nieuwsbrief voortaan graag online?  Stuur een mail aan Edwin Brockhoff via ejb@brockhoff.nl.  

Large
Een gedeelte uit de Algemene Voorwaarden van ABN AMRO: