AALSMEER - Kavels Vlindereiland

4 Kavels langs de Vlinderweg


BOUWKAVELS MET UITZICHT OP AMSTELVEEN

100% VERKOCHT!!!
Realiseer uw eigen droomwoning op de grens van Amstelveen en Aalsmeer! Alle kavels zijn verkocht.  De kavels hebben een perfecte ligging aan de Vlinderweg met uitzicht op de polder van Amstelveen en zijn gelegen aan een sierwater. Voorzieningen zoals scholen, kinderopvang en het winkelcentrum met onder andere twee supermarkten, waarvan een Albert Heijn, liggen op loopafstand. Daarnaast is het Stadshart in Amstelveen binnen 10 autominuten te bereiken en Amsterdam ligt op nog geen 10 kilometer afstand.Vanuit de gemeente Aalsmeer gelden de volgende bouwregels:

Hoofdgebouw
•    Maximale bouwhoogte: 12 meter
•    Maximale goothoogte  :   7 meter

Dakkapellen zijn toegestaan onder voorwaarde van:
•   Bij plaatsing van een dakkapel op het dakvlak gelegen aan de straatzijde of aan de  
    zijtuin, mag het dakkapel niet breder zijn dan de helft van de breedte van het dakvlak  
    van het hoofdgebouw.
•   Indien een dakkapel wordt geplaatst aan de achtertuinzijde, moeten de zijkanten van de  
    dakkapel op meer dan 0,5 meter van de zijkanten van het dakvlak van het hoofdgebouw
    worden gerealiseerd.
•   De bovenzijde van de dakkapel dient tenminste 0,5 meter onder noklijn van het dakvlak
    worden gerealiseerd.
•   De onderzijde van de dakkapel dient tenminste 0,5 en maximaal 1 meter boven de
    gootlijn van het dakvlak te worden gerealiseerd.
•   Per dakvlak zijn meerdere dakkapellen toegestaan indien de dakkapellen op dezelfde    
    bouwlaag worden gerealiseerd en deze dakkapellen tezamen voldoen aan de hierboven       genoemde breedte- en afstandsmaten.

Bouwregels bestemmingsplan binnen bouwvlak

•   Het bebouwingsvlak is 26 x 15 meter inclusief bijgebouwen voor één woning op twee
    kavels. Voor één woning per kavel bedraagt het bebouwingsvlak 13 x 15 meter inclusief  
    bijgebouwen.
•  Bijgebouwen en aanbouwen dienen te worden gerealiseerd binnen het bouwvlak

Bouwregels bestemmingsplan buiten het bouwvlak

•   Buiten het bouwvlak mogen enkel vergunningsvrije bouwwerken worden opgericht op           het achtererfgebied. Het achtererfgebied is het erf aan de achterkant en aan de, niet        
    naar openbaar toegankelijk gebied gekeerde, zijkant op meer dan 1 meter van de    
    voorkant van het hoofdgebouw. Binnen 2,5 meter  van het oorspronkelijke hoofdgebouw
    mag tot 4 meter hoog gebouwd worden. Op een afstand van meer dan 2,5 meter mag tot  
    3 meter hoog gebouwd worden met een maximale oppervlakte van 30 m². Het
    achtererfgebied bij het oorspronkelijke hoofdgebouw mag voor maximaal 50% worden
    bebouwd.
•   Buiten het bouwvlak zijn een uitbouw aan de achterzijde van maximaal 2,5 meter diep
    en een erker aan de voorzijde toegestaan.Gebruik

•   Functie: wonen
•   Aan huis gebonden bedrijf: mag maximaal 1/3 deel van de totale vloeroppervlak (inclusief
    verdiepingen) van de woning en bijgebouwen beslaan.
•   Soort bedrijfsactiviteiten: categorie 1 bedrijfstypen c.q. bedrijfsactiviteiten die gelet op
    hun aard en invloed op de omgeving toelaatbaar zijn in woonwijken.

Overige
•    Per woning moeten er twee parkeerplaatsen op eigen terrein worden gerealiseerd.
•    Erfafscheidingen achter de voorgevelrooilijn mogen maximaal 2 meter hoog zijn
•    Erfafscheidingen aan de voorzijde maximaal 1 meter hoog

Waterplan van het Hoogheemraadschap Rijnland:

•    Beschoeiing mag worden opgetrokken tot tuinniveau
•    Per perceel mag maximaal 2,5 m² vlonder uitsteken buiten perceelgrens.
     (Bij bijvoorbeeld een maximale uitsteek van 0,6 meter, zou dit over een breedte van    
     maximaal 4 meter mogen)


Kavel 17 (Vlinderweg 13)    606 m²    VERKOCHT
Kavel 18 (Vlinderweg 11)    661 m²    VERKOCHT 
Kavel 19 (Vlinderweg 49)    520 m²    VERKOCHT
Kavel 20 (Vlinderweg 47)    606 m²    VERKOCHT

 

De V.O.N. prijzen zijn inclusief:

Grondkosten, notariskosten van de projectnotaris voor de overdracht van de kavel, verkoopkosten, beschoeiing (het water grenzend aan de kavels zal geen eigendom van koper worden) en aanleg van één gezamenlijke brug per twee kavels

 

De V.O.N. prijs is exclusief:

Financieringskosten, aansluitkosten gas, water, elektra en riolering, aansluitkosten telefoon en CAI, rentekosten, eventuele leges, honoraria architect, constructeur, (eventuele) directievoering en toezicht en bouwkosten

Large