Disclaimer


De op deze website getoonde informatie wordt door Brockhoff Makelaars met zorg samengesteld, echter voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Brockhoff Makelaars verstrekt door middel van deze website alleen informatie over producten en diensten die door Brockhoff Makelaars worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Brockhoff Makelaars aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. Brockhoff Makelaars aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van Brockhoff Makelaars opgenomen informatie en tarieven.

Hoewel Brockhoff Makelaars alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, zijn wij niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Verwijzingen naar sites die niet door Brockhoff Makelaars worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel wij uiterst selectief zijn ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kunnen wij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan en voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Brockhoff Makelaars worden onderhouden wordt afgewezen.

Privacy

Brockhoff Makelaars gaat uiterst zorgvuldig om met de verwerking van persoonsgegevens van de websitegebruiker.

Brockhoff Makelaars verzamelt alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om de Internetdienstverlening van Brockhoff Makelaars aan de gebruiker te onderhouden en te verbeteren.

De persoonsgegevens van de websitegebruiker worden met inachtneming van de geldende privacywetgeving verwerkt, opgeslagen en beheerd.

Eventuele klachten en/of suggesties zijn uiteraard welkom en kunnen worden gericht tot de directie van Brockhoff Makelaars, e-mailadres directie@brockhoff.nl.

Kamer van Koophandel

Brockhoff Makelaars staat ingeschreven onder nummer 33126240.
Brockhoff Bedrijfsmakelaars staat ingeschreven onder nummer 33215344.
Brockhoff Nieuwbouwmakelaars staat ingeschreven onder nummer 34134929.
Large